HORARIO ATENCIÓN DE APODERADOS E. MEDIA

CURSO NOMBRE PROFESOR DIA ATENCIÓN HORARIO
7°A CAROLINA RODRÍGUEZ MIÉRCOLES 17:00 A 18:00 hrs.
7°B FELIPE MUÑOZ MIÉRCOLES 17:00 A 18:00hrs.
7°C FRANCISCA VALDES MIÉRCOLES 16:15 A 18:00 hrs.
8°A YOLANDA STENGER MIÉRCOLES 17:00 A 18:00 hrs.
8°B PAMELA TORRES JUEVES 16:15 A 17:00 hrs.
1°A BARBARA RODRÍGUEZ JUEVES 17:30 A 18:30 hrs.
1°B IGOR VILLARREAL JUEVES 17:00 A 18:00 hrs.
1°C DAVID TRONCOSO JUEVES 17:15 A 18:15 hrs.
2°A CAMILA MORAGA JUEVES 17:00 A 17:50 hrs.
2°B LORETO YAÑEZ JUEVES 17:00 A 18:00 hrs.
2°C RICHARD MELLADO JUEVES 17:15 A 18:15 hrs.
3°A VERONICA FARIAS JUEVES 17:00 A 17:30 hrs.
3°B ROBERTO VALENZUELA JUEVES 17:15 A 18:30 hrs.
3°C CLAUDIA PEÑALOZA JUEVES 8:15 A 9:15 hrs. 
4°A MARIA DE LOS ANG. ALIAGA JUEVES 17:00 A 18:00 hrs.
4°B ENZO MUÑOZ MIÉRCOLES 17:30 A 18:30 hrs.
4°C MARCO VALENZUELA MIÉRCOLES 11:30 A 12:30 hrs.
  CAROLINA PALACIOS    
  LUIS BOBADILLA LUNES 16: A 17:00 hrs.
  EDUARDO GUERRA    
  WALDO PACHECO LUNES (LOCAL BÁSICA) 16:30 A 17:30 hrs.
  JOSE RIVERA    
  GUSTAVO FARIAS JUEVES 17:00 A 18:00 hrs.
  FRANCISCO HERRERA LUNES 10:00 A 10:45 hrs.
  LEONARDO ARRIAGADA JUEVES 16:30 A 18:00 hrs.
  JUAN BASTIAS MIÉRCOLES (LOCAL BÁSICA) 17:30 A 18:30 hrs.
  OLGA CASTRO JUEVES 17:00 A 17:40 hrs.